คำ ผกา ตอนนี้เธอมีรายการทีวี : "คิดเล่นเห็นต่าง กับ คำ ผกา"
ทุกวันอาทิตย์ 21.30-22.00 ทาง VoiceTV 
นี่เป็นเทปแรก "มุมมองของปัญหาการทำแท้ง"
www.voicetv.co.th